0907 266 212       
0904 212 521         

CENNÍK

Naše ceny vychádzajú zo zákonných požiadaviek prevádzky taxislužby. Tzn. používanie overeného taxametra na počítanie skutočne prejdenej trasy za predom stanovenú tarifu s ktorou je zákazník oboznámený vopred. Mimo stanovenej tarifnej ceny sa používa aj cena stanovená na základe dohody. Táto cena sa využíva najmä u zákazníkov podnikateľov, ktorí využívajú služby našej taxislužby opakovane a využívajú služby mesačnej fakturácie. 

Základná sadzba/Starting tariff - 1.00 €

TARIF 1 
Mesto/City

1.00

za km vr.DPH
per km incl.VAT

Podľa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, §29 ods. 2 Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak
a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby

TARIF 2
mimo mesta/out of city

0.90

za km vr.DPH
per km incl.VAT

Informačný cenník 
vybraných cieľových miest

Orientačnú cenu si môže zákazník prepočítať prostredníctvom aplikácie GoogleMap. Konečná cena závisí na skutočne prejdenej trase od nástupu po ukončenie prepravy. Vodič taxislužby má právo uzatvoriť dohodu na konečnú cenu ak má k tomu predchádzajúci súhlas vedenia spoločnosti.  


Bratislava centrum ................ € 40.00
Gabčíkovo ............................... € 12-14.00
Galanta ................................... € 30.00
Györ (Arcade, Mama mia) ..... € 35.00
Györ (Vertigo, Plaza, Mundo). € 40.00
Jahodná Albaregia .................. € 10.00
Senec ....................................... € 30.00
Šamorín Čilistov XBionic ........€ 23.00
Veľký Meder ............................ € 20-22.00

TARIF 3
sviatok/public holiday

1.30

za km vr.DPH
per km incl.VAT

DRINK TAXI

V prípade, že potrebujete seba a aj svoje vozidlo dopraviť bezpečne kam treba, neváhajte a volajte nám NON-STOP. Zabezpečíme odvoz vášho vozidla aj so šoférom.  Jeden vodič prestúpi k vám a bezpečne vás dopraví kam potrebujete. Táto služba je spoplatnená štandardne sumou 10 €, v prípade dlhšej cesty je spoplatnená 10 € za každú ďalšiu  začatú hodinu.

SLUŽBY PRE FIRMY

Ponúkame služby osobnej dopravy pre firemných zákazníkov. Podnikatelia a firmy môžu využívať naše služby za vopred dohodnutých podmienok.

SLUŽBY PRE OSOBY ŤZP

Ponúkame služby pre osoby ŤZP, ktoré poberajú štátne príspevky. V ojedinelých prípadoch vieme odložiť splatnosť vykonaných prepráv do času čerpania príspevku. V týchto prípadoch požadujeme ručiteľa. 

TARIF 4
nad 150km/over 150km

0.80

za km vr.DPH
per km incl.VAT

Informačný cenník 
vybraných letiskových transferov

Ak potrebujete transport z letiska alebo na letisko, nechajte to na nás. Zabezpečíme prepravu z letísk z okolitých krajín pre max.počet 6 osôb, poprípade aj pre viac s viacerými vozidlami.

Bratislava M.R.Štefánika-€  40.00  Budapešť Ferihegy-€ 135.00 Viedeň Schwechat-€ 100.00

od 2018 - novinka

Testujeme nové vozidlá zn. Škoda Rapid 1.0 TSi, 81 kW

Vozidlá dodáva RM JET Trnava

ŠKODA RAPID SB

Od roku 2017 naša taxislužba používa iba nové vozidlá značky Škoda hnedej farby. Všetky vozidlá sú v záruke, vo výbornom technickom stave a s dostatočne veľkým priestorom pre zákazníka.

ŠKODA KAROQ

    NOVINKA
business class

PREUKAZY VODIČOV

Doklad o psychickej spôsobilosti sa eviduje na Polícii,

VODIČI

Naši vodiči sú profesionáli, čo preukazujú preukazom vodiča vozidla taxislužby a dokladom o psychickej spôsobilosti 

Ak sa chceš stať súčasťou nášho tímu, neváhaj a skontaktuj sa s nami, ak spĺňaš naše minimálne požiadavky: slovenský jazyk, maďarský jazyk + jeden cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni, vodičský preukaz minimálne 3 roky, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Sídlo

Alžbetínske námestie 1203
929 01 Dunajská Streda
IČO: 47067683
IČ DPH: SK2023721007 

E-mail

info @ taxids.sk

Prepravný poriadok

Mobil

+421 907 266 212    vozidlo 1
+421 904 212 521    vozidlo 2